top of page

Connect With Us

Бид таны бодол санаа, ойлголтыг хүлээн авна уу. Та өөрийн сэтгэгдлээ нэрээ нууцлан үлдээж болно; Гэсэн хэдий ч, таны хэн бэ, хаана амьдардаг талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх нь таны саналыг авч үзэхэд Бие даасан Зөвшөөрлийн тогтоолын хяналтын албанд туслах болно.

 

Хэрэв танд яаралтай тусламж хэрэгтэй байгаа бол гэмт хэргийн талаар мэдээлэх эсвэл хууль сахиулах байгууллагаас тусламж авах шаардлагатай бол 9-1-1 руу залгах эсвэл Аврорагийн цагдаагийн хэлтэстэй шууд холбогдоно уу.

bottom of page