top of page

Connect With Us

ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನೋಟವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು; ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಯಾರು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮ್ಮತಿ ಡಿಕ್ರೀ ಮಾನಿಟರ್‌ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

 

ನೀವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಪರಾಧವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, 9-1-1 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಅರೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

bottom of page